TJ Biskupice - Výběr z pravidel

 

Pravidla fotbalu platná od 1.7.2007

stahujte ZDE
Níže jsou uvedeny hlavní změny v pravidlech oproti této verzi.

Změny v pravidlech k 1.8.2008

29.07.2008
Sjednocení pravidla 12 A – hra rukou.
Na pravidelném semináři rozhodčích se ve spolupráci ze zástupci FIFA a UEFA sjednotila hra rukou a to v bodě :

20) při odkopu míče si  hráč nastřelí míč na ruku
Takto zahraný míč se nebude považovat za přestupek, proto rozhodčí posoudí situaci, že nebyla porušena pravidla.

Platnost rozhodnutí od 1.8.2008.

Změny v Pravidlech fotbalu,  vydaných k 1.7. 2007

 Základní výstroj    (Pravidlo IV)

- dres nebo tričko - je-li nošen nátělník, musí mít rukávy stejnou základní barvu jako rukávy dresu nebo trička  

- trenýrky - pokud jsou pod nimi kalhoty, musí být stejné barvy jako trenýrky nebo barvy, která na trenýrkách převládá

Rozhodnutí IFAB

Hráč nesmí na hrací ploše odhalit nátělník (spodní prádlo) s jakýmikoli hesly nebo reklamními nápisy. Základní povinná výstroj hráčů nesmí obsahovat žádná politická, náboženská nebo osobní sdělení.

Hráč, který si svlékne dres a tím odkryje takové nápisy na svém spodním prádle, bude potrestán řídícím orgánem soutěže. Družstvo hráče, jehož povinná základní výstroj obsahuje politická, náboženská nebo osobní sdělení bude potrestáno řídícím orgánem soutěže nebo FIFA.

Oslavy dosažení branky    (Pravidlo X)

Hráč během oslav po dosažení branky musí být napomenut, pokud :

-  podle názoru rozhodčího, dělá gesta, která jsou provokativní, směšná nebo pobuřující

-  při oslavě dosažení branky šplhá (vyleze)  na obvodový plot (oplocení)

-  svleče si dres přes hlavu nebo si jím zakryje obličej             

-  si při oslavě dosažení branky zakryje hlavu nebo obličej maskou nebo jiným předmětem  

        Opuštění hrací plochy při oslavě dosažení branky není samo o sobě přestupkem, který by měl být potrestán napomenutím. Ale je podstatné, aby se hráč na hrací plochu vrátil co nejdříve.

 

Ostatní změny a doplňky v PF k 1.7.2007

Pravidlo II - Míč

V utkání přípravek a žáků (myslí se i žákyně) se hraje míčem velikosti č.4  (pokud Rozpisem soutěže není stanoveno jinak).

Pravidlo III – Počet hráčů

-  Pokud kapitán definitivně neodstoupí ze hry, nesmí funkci ani pásku kapitána předat žádnému jinému hráči.

-  V utkáních mládeže do 16 let, ženské kopané, seniorů nad 35 let a soutěží pro zdravotně postižené lze provádět i „opakované“ střídání (opětovné nastoupení téhož hráče po předchozím vystřídání), pokud je to povoleno Rozpisem příslušné soutěže.

-  Za platnou lékařskou prohlídku odpovídá sám hráč, u hráče mladšího 18 let jeho zákonný zástupce ( dříve odpovídal oddíl) , oddíl musí mít k dispozici jeho „prohlášení“ dle Soutěžního řádu.

-  při neoprávněném vstupu nebo opuštění HP a provedení dalšího přestupku se opět jako kdysi OT kumulují, čili hráči je udělen 2x OT za oba přestupky. Pouze při neoprávněném opuštění HP a poté neoprávněném návratu na HP a přitom se nedopuštění jiného přestupku, se tyto dva přestupky nekumulují a  uděluje se jen jeden OT, ostatní přestupky se kumulují

Pravidlo IV –  Výstroj hráčů

Pokud hráč při kontrole výstroje před utkáním zatají nějakou nedovolenou výstroj nebo nebude mít povinnou základní výstroj a R to zjistí až v průběhu hry, jedná se o zřejmé neuposlechnutí pokynů rozhodčího, případně o pokus o oklamání rozhodčího a proto musí hráč být napomenut za nesportovní chování.

Pravidlo V -  Rozhodčí  

-   Předčasné ukončení utkání při úmrtí (dříve bylo při úmrtí rozhodčích a členů družstva),  nyní i při úmrtí funkcionářů, čili všech příslušníků družstva a DS

 -   zrušeno právo R předčasně ukončit utkání pro takový způsob hry, který vylučuje možnost pokračovat ve hře podle pravidel a pro nezájem některého družstva na regulérnosti utkání.

Pravidlo XII – Zakázaná hra a nesportovní chování

-  Rozhodčí uděluje OT s použitím barevných karet, nemá li karty k dispozici, může osobní trest udělit i ústně.

 -  Brankář má míč „pod kontrolou“ i tehdy, když míčem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu a zase chytá.  

-  Pokud se hráč vůči soupeři dopustí některého z přestupků dle části A Pr.12  mimo HP nebo v době,  kdy je hra přerušena, považuje to rozhodčí jako projev HNCH, ale může to být posouzeno i pouze jako NCH (dle závažnosti přestupku, např.menší strkání, apod….).  

 -  Slibně se rozvíjející útočná akce nebo zjevná branková příležitost musí být pro udělení příslušného OT zmařena celému družstvu, čili při ponechání výhody, která má předpokládaný účinek, se příslušný OT již neuděluje. Ale pokus o zmaření zjevné brankové příležitosti i při ponechání výhody posoudí  R jako NCH a udělí při nejbližším přerušení hry ŽK.

Pozor – je jedno, zda branka bude či nebude po výhodě vstřelena !

 Pravidlo XIV – Pokutový kop

-   při provádění PK již neplatí ustanovení Pravidla 11-ofsajd.

(pokud se hráč dostane do této situace, bude potrestán NVK za porušení Prav.XIV, nikoliv XI.)

 -   jestliže se hráč, provádějící PK těsně před provedením nebo při provádění PK, čili po pokynu R k provedení kopu dopustí přestupku, který R posoudí jako NCH,  přeruší R hru, udělí OT  a naváže hru  NVK v místě přestupku.  PK se neopakuje !

- (např. zastaví se při rozběhu , pokřikuje na soupeře, zahraje míčem jinak než je povoleno, aj.)


Jsi 19080 visitors .
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free